Här visas lite olika bilder som är tagna under åren som gått.
Det är inte bara på egna båtar utan även från uppdrag som inhyrd personal.
Företaget drivs som bisyssla, d.v.s. allt sker på fritiden. Därför åtar vi oss bara sådant som är intressant, roligt eller lönsamt.