Bastuflotten har varit med i ett stort antal tidningsartiklar redan från första säsongen.
Vi har förmodligen den billigast bastuflotten, om man jämför med andra städer, så därför har vi även kunder från våra grannstäder.
Numera hyr vi endast ut bastuflotten, p.g.a. tidsbrist.
Den här verksamheten är en bisyssla.