Festflottar
Vi har en bastuflotte och en grillflotte med badtunna för uthyrning.

Sjöbogsering
Vi bogserar, assisterar och transporterar t.ex. byggmaterial och byggsopor.

Förtöjningsbojar
Vi lägger ut nya bojstenar och kan kontrollera/byta gammal bojkätting.

Sjörensning
Vi rensar stränder och farleder från flytande träd och andra föremål.

Tillverkning/reparation/installation
I mån av tid så kan vi även svetsa, skära, löda och installera.